Vanaf 25 mei 2018 gelden er Europese regels op het gebied van privacy. In Nederland is dit vastgelegd in de Privacyverordening (Algemene Verordening Gegegevensbescherming).

Strata Wandelreizen maakt deel uit van het Griekse Strata Tours.

Strata Tours is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Strata Tours:
Adres: P.O. Box 18, 73400 Kastelli – Kissamos, Chania, Kreta.
Telefoon office: 00-30-28220-24249.

De contactpersoon / gegevensbeheerder voor Strata Wandelreizen is telefonisch te bereiken op 06-53525571 of via info@stratatours.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Strata Wandelreizen verwerkt samen met Reisburo Uniglobe E-travel de door u verstrekte persoonsgegevens als u zich aanmeldt voor een reis. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam en telefoonnummer thuisblijvers
  • Overige gegevens (zoals verzekeringen), al dan niet verstrekt op ons verzoek.

Wij vragen alleen om gegevens die noodzakelijk dan wel belangrijk zijn voor deelname.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Strata Wandelreizen gaat zorgvuldig om met door u verstrekte bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij o.a. aan dieetwensen uit religieuze gronden (koosjer of halal eten) of het zijn van vegetariër, allergieën (voedsel- of dons-allergie) en andere medische informatie relevant voor geplande activiteiten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Strata Wandelreizen en Reisburo Uniglobe E-travel verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te komen tot een reisovereenkomst en de uitvoering daarvan (waaronder het boeken van vluchten). De reisovereenkomst vormt de grondslag voor het verwerken van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reis.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening.

Naast een reisovereenkomst is gerechtvaardigd belang van verwerkers of derden een belangrijke grondslag. U moet daarbij denken aan handelingen voor de normale bedrijfsvoering en het dagelijkse beheer.

Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor klantcontact na een reis en voor het onderbouwen van direct marketing doeleinden zoals een nieuwe reis of programma.

Verder zijn er wettelijke verplichtingen om persoonsgegevens te bewaren. O.a. voor de financiële administratie.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Strata Wandelreizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de geschetste doelen te realiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Strata Wandelreizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de reisovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals Reisburo Uniglobe E-travel die uw gegevens in opdracht verwerken, maken wij werkafspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Strata Tours blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Strata Wandelreizen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen een verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht sturen naar info@stratatours.com. Dit geldt ook voor berichten over het intrekken van een eventuele toestemming voor gegevensverwerking of het maken van bezwaar tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek of bericht door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek of bericht.

Strata Wandelreizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Strata Wandelreizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via 06-53525571 of meldt dit via info@stratatours.com.